Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Regenboog

School gesloten i.v.m. acties PO front

School gesloten i.v.m. acties PO front

Woensdag 14 maart is de school gesloten geweest om solidair te zijn met de acties die PO-front op touw heeft gezet. 

 

"Stakende leraren lopen 14 maart mars door Amsterdam", de kop boven een artikel in de pers.

 

Op woensdag 14 maart lopen duizenden leraren en onderwijspersoneel door Amsterdam in een mars georganiseerd door het PO-Front. Het aantal wordt geschat op 15.000. Van de Zevensprong lopen 5 collega's de route van Stopera naar Museumplein mee. De sobere mars onderstreept dat het nog steeds code rood is in het primair onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs staat zwaar onder druk door het stijgende lerarentekort. Het is daarom essentieel dat het kabinet meer geld investeert in de lerarensalarissen. De partijen van het PO-Front tekenden een jaar geleden het manifest voor minder werkdruk en meer salaris. Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-Front met het kabinet, waardoor elke school er volgende schooljaar een substantieel bedrag bij krijgt voor werkdrukverlichting. Voor een gemiddelde school van 225 leerlingen is dit 35.000 euro. Het is aan de teams zelf om te bepalen hoe dit bedrag besteed moet worden op hun school. Op het gebied van salaris komt de regering nog lang niet tegemoet aan de eis van 900 miljoen euro. Slechts 270 miljoen euro is hiervoor beschikbaar. Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het po aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat de huidige leraren een overstap maken naar het bedrijfsleven. Ook is het essentieel dat de instroom op pabo’s groter wordt om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen. Zoals al genoemd, 5 collega's waren erbij, een deel heeft zich geregistreerd als staker in Lelystad of Emmeloord en een deel heeft de tijd gebruikt om voor school/op school achterstallig werk uit te voeren. Op 13 april gaan Limburg en Noord-Brabant het stokje overnemen. Te hopen valt dat de afgegeven signalen nu genoeg zijn om de bewindvoerders in Den Haag er van te overtuigen dat de kwaliteit van het Primair Onderwijs ernstig in het geding is, als er nu niet snel gehoor wordt gegeven aan de eisen van het PO-front. Een spandoek vandaag zei: 'Leraren boos=ouders boos'. Dat begrijpen wij heel goed: samen optrekken is nu van het grootste belang.

 

 

De start van de mars vanaf de Stopera naar het Museumplein.

 

 

De vertegenwoordigers van de ZevensprongEen aantal collega's bleef inderdaad druk op school.

 

Nieuwsbericht van de NOSNaar nieuwsblog


    • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
    • AgendaDeze maand

      Volledige agenda
      klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online